O Fone » Návody na inštaláciu Fono2 z disku aj bez neho sú v sekcii Ako na to - Návody » Máte záujem o prezentáciu Fono2 na Vašej škole? Zavolajte nám!

Čo je Fono?

Firma EMITplus, s.r.o. je najdlhšie pôsobiacou firmou na Slovensku v oblasti softvéru pre terapiu komunikačných zručností pre deti a dospelých.

Fono je súbor multimediálnych programov pre pomoc pri terapii detí aj dospelých ktorí ju vyžadujú.

V súčasnosti je ťažisko softvéru na terapii postihnutých s komunikačným deficitom, avšak pracujeme už na ďalších programoch, ktoré rozšíria spektrum diagnóz pri ktorých budeme môcť pomáhať.

Fono3

Online programy – použiteľné na všetkých zariadeniach s internetovým prehliadačom: notebooky, tablety, mobilné telefóny

Fono2

Druhú verziu programov Fono, ktorú označujeme Fono2, sme začali vytvárať v r. 2006. V súčasnosti obsahuje Fono2 programy:

  • Rozcvička
  • Asociácie (Nácvik, Testovanie, hra Pexeso)
  • Fonematický sluch (Nácvik, Testovanie)
  • Okienkové čítanie
  • Prehrávač daktylných znakov

Fono1

Program Fono1 nemáme v ponuke, nakoľko na novších typoch Windows už nefunguje.

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v programe Fono2

Bližšie informácie nájdete na pravej strane v sekcii Kontinuálne vzdelávanie.

Novinky

2016-12-05

Fono3 je už v prevádzke – ako súbor internetových aplikácií. Viac na www.Fono3.com

2016-04-16

Od leta 2016 bude prístupný náš nový projekt pre prácu s pacientmi vyžadujúcimi špeciálny prístup pri riešení ich deficitov v komunikačných zručnostiach. Viac sa dozviete už čoskoro :)

2012-03-30

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 13. ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave vydalo odporúčaciu doložku pre materiálny didaktický prostriedok Fono2, určených pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou zručnosťou a zaradilo ho do zoznamu odporúčaných didaktických prostriedkov.

2010-11-08

…pri nákupe všetkých programov platí aj vtedy, ak nie je súčasťou objednávky posunková reč. Chceme tak vyjsť v ústrety aj tým užívateľom, ktorí pre terapiu posunkovú reč nepotrebujú.
Naša cenová kalkulačka túto zmenu nezohľadňuje, preto sa o aktuálnej cene pre Vás informujte u nás telefonicky 02/63532631 alebo mailom na fono@fono.sk.


Udalosti