Fono1 » Návody na inštaláciu Fono2 z disku aj bez neho sú v sekcii Ako na to - Návody » Máte záujem o prezentáciu Fono2 na Vašej škole? Zavolajte nám!
back

References

FONOfórum

FONOfórum is an irregular magazine that supplies the users and interested parties with the news from the world of Fono. You can find a selection of articles through the links below. If you would like to receive a free printed copy of FONOfórum, please order one by mail or phone us on +421-2-63532631.

FONO is already being used in many medical and educational institutions. Following is a shortened list of some of them

Slovak republic

Foniatrické odd. FN, Zochova ulica, Bratislava
KAMPÍNO – Polyfunkčné sociálne zariadenie, Bratislava
ZŠ, Kubranská cesta, Trenčín
Stredisko socálnej starostlivosti, Dolný Kubín
Zdravotné stredisko TRAFO v Prešove
Ústav sociálnej starostlivosti pre TP mládež, Mokrohájska ulica, Bratislave
SPOSA – spoločnosť pre pomoc osobám postihnutým autizmom
Osobitná pomocná škola, Hálkovej ulica, Bratislava
ZŠ a MŠ pre sluchovo postihnutých, Lučenec
ZŠ pre sluchovo postihnutých, Hrdličkova ulica, Bratislava
Zdravie a.s. Púchov
NsP – logopedická ambulacia, Dunajská Streda
Špeciálna MŠ, Mišíkova ulici, Bratislava

Czech republic

Foniatrické odd. FN Motol, U Mrázovky 15, Praha
Železniční poliklinika, Švihovská 14, Plzeň
Speciální školy a školská zařízení pro SP a SPC, Novomestská 21, Brno
MŠ se spec. třídami, Nerudova 1040, Bohumín
SZŠ pro žáky s vadami řeči, Moskevská 29, Praha
Spec. materská škola pro děti s vadami řeči, Ke Špitálskému lesu, Plzeň
Spec. MŠ a SPC pro děti s vadami řeči, Venušina 897/5, Liberec,
Speciální MŠ pro děti s vadami řeči, Slovenská 969, Tachov
MŠ a ZŠI pro žáky s vadami řeči, Veslarská 234, Brno
ZŠ a ZvŠ pro žáky s vadami řeči a SPC, Mecholupy, okr. Louny
Centrum pro postiž. a ohrožené děti, Burešov 3675, Zlín
Dr. Alena Králová, Maďarská 14, Karlovy Vary
LOGO – soukromá logopedická klinika, Vsetínska 20, Brno
Dr. Lenka Pospíšilová – logopedická ambulance, Hluboká 33, Ústí nad Labem