Fono2 » Návody na inštaláciu Fono2 z disku aj bez neho sú v sekcii Ako na to - Návody » Máte záujem o prezentáciu Fono2 na Vašej škole? Zavolajte nám!
zpět

Rozcvička

Rozcvička je zaměřená na rozvíjení motoriky artikulačních orgánů. Obsahuje 37 cviků, které dítě napodobuje.

Nedostaky v oromotorice lehce odhalíme při izolovaných a sekvenčních artikulačních pohybech, které jsou součástí Lapointe–Wertzova testu. Tato cvičení je vhodné použít před samotným nácvikem artikulace chybně vyslovovaných hlásek současně s jinými cvičeními, které podporují rozvíjení oromotoriky.