Fono2 » Návody na inštaláciu Fono2 z disku aj bez neho sú v sekcii Ako na to - Návody » Máte záujem o prezentáciu Fono2 na Vašej škole? Zavolajte nám!
z powrotem

Skojarzenia

Aplikacja pozwala na prawidłowe dostrzeżenie i zrozumienie konkretnych terminów w ich kontekstach oraz umieszczenie ich w systemie semantycznym. Dziecko (dorosły) uczy się danego słowa, tak aby umiało go użyć w różnych kontekstach. Aplikacja prezentuje w formie wideo, audio i głos (ruch narządów mowy w wymowie) informację o danym słowie. Dla tych, którzy potrzebują migową, ewentualnie w alfabecie palców, reprezentację danego słowa aplikacja oferuje również tę opcję.

Skojarzenia zawierają ponad 1000 popularnych słow (podstawowa baza danych 485, rozszerzenie 367 lub 187) w 23 kategoriach (np. żywność, zwierzęta, ubrania). Terminy są rozdzielone wg. stopnia trudności do pięciu poziomów w celu lepszego dostosowania się do intelektualnych możliwości konkretnych użytkowników. Niektóre słowa mają przypisany format w postaci dźwięku, np. klakson, śmiech, dźwięk telefonu. Aplikacja może działać w trybie Szkolenie, Testy oraz Gra Pexeseso.

Szkolenie
Testy
Pexeso
Rozszerzenie danych 1
Rozszerzenie danych 2
Język migowy w pakiecie podstawowym
Język migowy w rozszerzeniu 1
Język migowy w rozszerzeniu 2

Szkolenie

Dziecko (dorosły) ćwiczy poszczególne słowa, poznaje ich reprezentację w postaci słowia mówionego, obrazu i dźwięku. Stopniowo poznaje konkretne terminy. W postaci wideo można zobaczyć wymowę, alfabet palców lub znak w języku migowym. Można wybrać słowa, które będzie uczeń trenować. W trybie szkolenia można również skorzystać z kamery w celu analizy postępupów w artykulacji.

Testy

Dziecko (dorosły) testuje na ile jest w stanie połaczyć konkretną formę słowa z jego znaczeniem. Terapeuta ma możliwość wyboru liczby elementów w teście.Następnie zostaje zaprezentowana jedna z form danego terminu, którą uczeń musi połaczyć z danym pojęciem. Właściwy wybór jest nagrodzony oklaskami oraz zdobyciem punktu.

Pexeso

Jest to szmulacja grz karcianej, w ktrej celem jest znalezienie pary tych samych pojęć. W Pexeso możgą grać maksymalnie 4 osoby. Liczbę par można nastawić aż do wartości 32. Po kliknięciu myszką na daną kartę, zostanie przedstawiona konkretna forma słowa w postaci wideo.

Rozszeżenie

Rozszerzenie 1: 367 słow.

Rozszerzenie 2: 187 słów.

Język migowy

Każdemu pojęciu odpowiada jeden znak z polskiego języka migowego.