Ako na to ... » Návody na inštaláciu Fono2 z disku aj bez neho sú v sekcii Ako na to - Návody » Máte záujem o prezentáciu Fono2 na Vašej škole? Zavolajte nám!
späť

Slovník

Len pre istotu …

 • kurzor je šípka na obrazovke, ktorá sa pohybuje súhlasne s pohybom myši;
 • tlačítkom sa myslí opticky vystúpená obdĺžniková časť obrazovky označená obrázkom alebo textom;
 • ukázať myšou na tlačítko, obrázok alebo iný objekt na obrazovke je posunúť myš tak, aby sa kurzor posunul na uvedený objekt;
 • klik je krátke stlačenie a pustenie tlačítka na myši. Pokiaľ nebude uvedené inak, bude sa myslieť stlačenie ľavého tlačítka myši;
 • dvojklik je klik dvakrát za sebou. Medzi klikmi musí ostať kurzor na tom istom mieste, inak bude vašu akciu považovať počítač za dva kliky a nie jeden dvojklik, čo nie je to isté;
 • ikona je malý obrázok na pracovnej ploche Windows, pod ktorým je popisný text. Dvojklikom na ikonu môžete spustiť program, ktorý je k nej priradený;
 • stlačiť tlačítko je ukázať myšou na tlačítko a kliknúť;
 • hardware sú prostriedky výpočtovej techniky, ktoré možno “chytiť do ruky” – počítač, monitor, tlačiareň;
 • software je programové vybavenie počítača. Je to predpis, ktorý počítač krok za krokom interpretuje. Výsledkom tejto interpretácie je “správanie” počítača. Z bežného života ako príklad môže slúžiť kuchárska kniha, počítač je kuchár a výsledkom ich kooperácie je hotové jedlo;
 • operačný systém je základným programom bežiacim na počítači. Ak by sme zobrali predošlý príklad z kuchyne, operačný systém vyjadruje inteligenciu kuchárskeho pomocníka. Ak mu kuchár (užívateľský program) povie, že má vysypať do hrnca 1 kg múky, nezaujíma ho, či to vysype z jedného malého vrecka, alebo to pred tým odváži z veľkého vreca – dôležitý je výsledok tejto činnosti. V súčasnosti používané operačné systémy sú napr. MS Windows 2000, XP, Vista;
 • modem je zariadenie, pomocou ktorého je možné spojiť počítače cez te\lefónne linky. Cez súčasné modemy je možné nielen prenášať údaje, ale aj posielať faxy alebo prijímať do počítača hlasové odkazy;
 • Internet je celosvetová počítačová sieť spájajúca milióny počítačov.