Ako na to ... » Návody na inštaláciu Fono2 z disku aj bez neho sú v sekcii Ako na to - Návody » Máte záujem o prezentáciu Fono2 na Vašej škole? Zavolajte nám!
späť

Inštalácia z disku na počítači PRIPOJENOM na Internet

Podmienky inštalácie:

 1. počítač vhodný pre Fono2;
 2. pripojenie na Internet;
 3. práva administrátora;

Postup inštalácie Fono2:

Podrobný popis postupu, ako nainštalovať programy Fono2 si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

 1. Inštalácia základného balíka:
  1. vložte inštalačný disk Fono2 do DVD mechaniky počítača. Ak sa automaticky nespustí sprievodca inštaláciou, spustite ju manuálne z DVD disku dvojklikom na súbor setup.exe.
  2. po výbere jazyka sprievodca inštaláciou zistí, či sa na počítači nachádza vyžadovaný softvér pre spustenie programu Fono2.
   - ak sa vyžadovaný softvér náchadza na Vašom počítači, spustí sa inštalácia programu Fono2
   - ak niektorý zo softvérov chýba, spustí sa sprievodca vyžadovaným softvérom, ktorý Vám pomôže s jeho inštaláciou. Potom sa spustí inštalácia programu Fono2.
  3. odporúčame nechať program Fono2 nainštalovať do prednastaveného adresára a pre úspešnú inštaláciu musíte súhlasiť s podmienkami licenčnej zmluvy. Odporúčame Vám si ju preto dôkladne prečítať.
 2. Registrácia inštalácie
  1. pri prvom spustení na danom počítači sa Vám zobrazí registračný formulár, ktorý je potrebné vyplniť ako NOVÝ ZÁKAZÍK, nie však, ak už máte Fono2 inštalované na inom počítači alebo ste preinštalovali počítač. Vtedy vyplňte formulár ako Existujúci zákazník a zadajte alfanumerický kód (bod 2.3). Povinné políčka sú označené hviezdičkou (*).
  2. po vyplnení formulára stlačte tlačidlo Odoslať online.
  3. po úspešnej registrácii stlačte tlačidlo SPRÁVCA v okne Hlavnej ponuky, v novom okne tlačidlo SPRÁVCA LICENCIÍ a následne stlačte tlačidlo REGISTRÁCIA. Zobrazí sa Vám formulár s Vašimi údájmi a okrem toho aj 8-miestny alfanumerický kód, ktorý je Vašim jedinečným kódom. Poznačte si ho pre prípad, že by ste potrebovali preinštalovať počítač, resp. ak máte Fono2 inštalované na viacerých počítačoch.
  4. po úspešnej registrácii sa spustí program Fono2, ktorý Vás po automatickej aktualizácii upozorní, že ste obdržali nové licencie. Ak sa nezobrazí táto správa, reštartujte program Fono2.
  5. ak ste sa registrovali ako nový zákazník, boli Vám automaticky pridelené DEMO licencie1, ktorých platnosť vyprší po 30 dňoch od dátumu registrácie. Po uplynutí tejto doby je potrebné si zakúpiť trvalé licencie, aby ste mohli program Fono2 používať naďalej. V prípade, že máte trvalé licencie zakúpené, budú Vám tieto automaticky pridelené do siedmych dní od Vašej registrácie.
  6. po obdržaní licencií a reštarte programu Fono2 sa zobrazí sprievodca aktualizáciou:
   1. ak vlastníte inštalačné DVD Fono2, stlačte tlačidlo STORNO, tým sprievodcu ukončíte.
   2. ak inštalačné DVD Fono2 nevlastníte, pokračujte stlačením tlačidla ĎALEJ. Sťahovanie a inštalácia z internetu môže trvať cca 90 min. z dôvodu veľkého objemu dát a závisí aj od rýchlosti Vášho internetového pripojenia.
 3. Inštalácia aplikácií z DVD
  1. v okne Hlavnej ponuky stlačte tlačidlo SPRÁVCA a následne v novootvorenom okne stlačte tlačidlo SPRÁVCA LICENCIÍ. Otvorí sa okno so zoznamom dostupných aplikácií a stavom ich licencií.
  2. stlačením tlačidla Z DISKU sa otvorí okno Sprievodcu pre inštaláciu balíčkov.
  3. stlačením tlačidla ĎALEJ sa otvorí okno Výber balíčkov na inštaláciu.
  4. stlačte tlačidlo PRIDAJ a v novootvorenom okne zvoľte DVD mechaniku s diskom Fono2. Zobrazí sa zoznam inštalačných balíčkov.
  5. označte všetky inštalačné balíčky (napr. kliknite na prvý súbor v poradí a so stlačenou klávesou „Shift“ kliknite na posledný súbor v poradí, alternatívne použite klávesovú skratku „Ctrl+A“).
  6. stlačením tlačidla OTVORIŤ sa označené balíčky prepíšu do okna Výber balíčkov na inštaláciu.
  7. stlačením tlačidla ĎALEJ sa spustí inštalácia všetkých vybraných aplikácií.
  8. po inštalácií sa spustí program Fono2 a v okne Hlavnej ponuky Vám pribudnú ikony aplikácií, ktoré sú pripravené na použitie.

1 aktivácia demo licencie je bezplatná