» Návody na inštaláciu Fono2 z disku aj bez neho sú v sekcii Ako na to - Návody » Máte záujem o prezentáciu Fono2 na Vašej škole? Zavolajte nám!

Knižná ponuka

Ponúkame možnosť zakúpiť si knižnú publikáciu „Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky“ v cene 9,90 EUR s DPH.


Viktor Lechta [ed.]. 2010. Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky. Bratislava: EMITplus s.r.o., 2010, 321 s. ISBN 978-80-970623-2-3.
Obsah:


1. Trendy inkluzívnej pedagogiky na začiatku 21. storočia
Inkluzívna pedagogika ako symbióza všeobecnej a špeciálnej pedagogiky (Iwona Chrzanowska)

Filozofické perspektívy inkluzívnej pedagogiky v 21. storočí (Péter Zászkaliczky)

Rodičia detí s postihnutím, narušením a ohrozením verzus inkluzívna edukácia (Annette Leonhardt)

Medicínske aspekty inkluzívnej edukácie (Daniela Ostatníková)

Psychologické aspekty inklúzie (Ladislav Požár)

Pojem normalizácia ako orientácia pre transdisciplinárnu inkluzívnu pedagogiku (Ferdinand Klein)

Inkluzívne hnutie a premena podoby súčasnej edukácie (Dorota Podgórska-Jachnik)2. Transformačné problémy pri kreovaní inkluzívnej edukácie a ich možné riešenia
Transformácia integrácie na inklúziu – všeobecné tendencie (Ewald Feyerer)

Komunikácia ako jeden z determinujúcich faktorov inkluzívnej edukácie (Viktor Lechta)

Přístupy k inkluzivnímu vzdělávání v ČR, Německu a v Anglii (Wales) (Marie Vítková)

Transformácia od integrácie k inklúzii: skúsenosti z Rakúska (Helga Fasching)

Význam přípravních tříd pro žáky se sociálním znevýhodněním v rámci inkluzivního vzdělávání (Miroslava Bartoňová)

Proces inklúzie v poľskom školskom systéme – požiadavky a realita (Beata Jachimczak)

Antropologické aspekty inkluzívnej edukácie (Blanka Kudláčová)

Nebyť normálny je normálne (Marta Horňáková)

Ďalšie vzdelávanie pedagógov bežných škôl ako jedna z podmienok zlepšovania inkluzívneho vzdelávania (Darina Tarcsiová)

Inkluzívna didaktika v súčasných premenách slovenského školstva (Ondrej Matuška)

Integrované vzdelávanie zdravotne znevýhodnených žiakov z pohľadu psychologického výskumu (Katarína Zborteková)

Utváranie inkluzívneho (po)vedomia v začiatkoch inštitucionálneho začleňovania detí (Barbora Kováčová)3. Praktická aplikácia princípov inkluzívnej pedagogiky
Posun náhledu na posuzování komunikační schopnosti v kontextu multikulturality v inkluzivním přístupu (Kateřina Vitásková)

Inkluzívna edukácia detí so sluchovým postihnutím v Poľsku: úspechy, neúspechy a ich príčiny (Grażyna Gunia)

Inkluzívna špeciálna pedagogika (Maria Andress)

Špeciálna pedagogika v Bavorsku – na ceste k inkluzívnej škole? (Johann Horvath)

Implementácia preventívneho programu porúch hlasu do pedagogickej praxe (Aurélia Kerekrétiová)

Možnosti aplikovania vzdelávacích programov pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením v rámci inkluzívnej edukácie (Katarína Vladová)

Identifikácia a analýza problémových oblastí školskej inklúzie (Erik Žovinec, Peter Seidler)
Inkluzívna edukácia v Portugalsku (Anna Sádovská)

K inklúzii detí so sluchovým postihnutím v materskej škole (Magdaléna Romančíková)

Inkluzívne vzdelávanie detí so sluchovým postihnutím v ranom a v predškolskom veku (Margita Schmidtová)

Sociálno-psychologické aspekty integrácie detí so sluchovým postihnutím v predškolskom veku (Ľubica Kročanová)

Rómovia a inkluzívna pedagogika (Ladislav Horňák)

Integrácia rómskych detí do vzdelávacieho procesu (Jana Harčárová)

Individuálny výchovno-vzdelávací program ako prostriedok inkluzívnej pedagogiky (Martin Kmeť)Cena: 9,90 EUR
Väzba: mäkká
Rozmery: 16 × 24 cm