O Fono » Návody na inštaláciu Fono2 z disku aj bez neho sú v sekcii Ako na to - Návody » Máte záujem o prezentáciu Fono2 na Vašej škole? Zavolajte nám!

Co je Fono?

Firma EMITplus, s.r.o. je nejdéle působící firmou na Slovensku v oblasti software pro terapii komunikačních zručností pro děti a dospělé.

Fono je soubor multimediálních programů pro pomoc při terapii dětí i dospělých kteří ji vyžadují.

V současnosti je těžiště softwaru na terapii postižených s komunikačním deficitem, avšak pracujeme již na dalších programech, které rozšíří spektrum diagnóz při kterých budeme moci pomáhat.

Fono2

Druhou verzi programů Fono, kterou označujeme Fono2, jsme začali vytvářet v r. 2006. V současnosti obsahuje Fono2 programy:

  • Rozcvička
  • Asociace (Nácvik, Testování, hra Pexeso)
  • Fonematický sluch (Nácvik, Testování)
  • Okénkové čtení
  • Přehrávač daktylních znaků

Fono1

První verze programu byla odprezentována na Medzinárodní konferenci “Klinické, rehabilitačné a pedagogické aspekty hluchoty a kochleárna implantácia” 3.-4. listopadu 1995 v Bratislavě. Od té doby má mnoho spokojených uživatelů z řad MŠ, ZŠ, poraden, speciálních MŠ, ZŠ logopedických ambulancí, speciálních poraden a stejně tak i dětí a dospělých, kteří používají program k rehabilitaci v domácím prostředí.

Fono1 se skládá z těchto programů:
  • Rozcvička
  • Zvuky běžného života
  • Slovní zásoba
  • Fonematický sluch

Novinky

2016-12-05

Fono3 je již v provozu – jako soubor internetových aplikací. Více na www.Fono3.com


…při nákupu všech programů platí i v případě, kdy není součástí objednávky znaková řeč. Chceme tím podpořit i ty uživatele, kteří pro terapii znakovou řeč nepotřebují.


Události


V Čechách nás můžete kontaktovat na tel. čísle 603 34 43 59, nebo e-mailem na adrese: jakubv@emitplus.sk


Nabízíme možnost 30 dní zkoušet programy Fono2 v plném rozsahu bez dalších závazků. Programy si můžete sami stáhnout z internetu. Pokud si na instalaci netroufáte, provedeme ji za Vás.