Ako na to ... » Návody na inštaláciu Fono2 z disku aj bez neho sú v sekcii Ako na to - Návody » Máte záujem o prezentáciu Fono2 na Vašej škole? Zavolajte nám!
späť

Ako používať program Rozcvička

(Dr. Elena Gažiová, EMITplus, s.r.o.)

Súčasťou logopedickej terapie je rozvíjanie motoriky artikulačných orgánov. Na tento cieľ slúži aj program Rozcvička.

Program Rozcvička zahŕňa 37 rôznych cvikov artikulačných orgánov, z ktorých si terapeut vhodným výberom zostaví konfiguráciu pre danú diagnózu. Po zvládnutí cvikov za asistencie terapeuta môže pacient cvičiť nerušene sám tak dlho, ako je to potrebné s prihliadnutím na vek, intelekt, prípadne druh poruchy. Celý program je zostavený tak, aby pacienta motivoval, netraumatizoval, ale zároveň sleduje dosiahnutie očakávaného efektu t.j. rozcvičenie artikulačných orgánov a zlepšenie ich funkcie.

V diagnostike je vhodné prejsť všetky cviky, čím zistíme pozornosť, schopnosť napodobňovať, najmä však artikulačné ťažkosti jednotlivých orgánov (Lapointe – Wertzov test).

V terapii sa zameriavame na výber vhodných cvičení podľa potreby, kde na analýzu cvikov využívame možnosť zastaviť cvik a krokovať ho po jednotlivých fázach, čím je cvik zrozumiteľnejší a pacient ho ľahšie napodobňuje. Po predvedení cviku v jednotlivých krokoch môžeme cvik nechať opakovať.

Program Rozcvička je jedným z “tichých” programov, t.zn. optimálny aj pri práci s dvomi pacientmi, dokonca dvaja pacienti sa môžu nerušene súčasne rozcvičovať (ak sú zrkadlá napravo aj naľavo od monitora), prípadne ako skupinové cvičenie počas hodiny logopédie v triede.

Na rozcvičenie artikulačných orgánov poznáme aj iné cvičenia, avšak tento program umožňuje cvičiť bez časových strát na prípravu. Terapeut, keďže nie je zaťažený predvádzaním cvikov, môže nerušene sledovať správnosť a presnosť realizovaných pohybov, podľa potreby vstúpiť do cvičení a korigovať ich prevedenie. Rôzne zábavné cvičenia (sviečka, balón, bublifuk, lekvár, …) doporučujeme ako doplnkové pri cvičení s rodičmi.