Ako na to ... » Návody na inštaláciu Fono2 z disku aj bez neho sú v sekcii Ako na to - Návody » Máte záujem o prezentáciu Fono2 na Vašej škole? Zavolajte nám!
späť

Augmentatívna komunikácia cez počítač

(Dr. Zsolt Csefalvay,CSc., Katedra logopédie, PdFUk, Bratislava)

Medzi osobami s narušenou komunikačnou schopnosťou existuje aj kategória detí a dospelých, ktorí majú výrazné ťažkosti pri dorozumievaní sa hovorenou rečou. Môže ísť o úplnú neschopnosť verbálne komunikovať. Táto nehovoriaca populácia však nemusí byť odsúdená na úplnú komunikačnú a tým aj sociálnu izoláciu, v prípade, ak sa im ponúkne prostriedok, pomocou ktorého sa budú môcť dorozumievať s okolím. Škála týchto náhradných komunikačných prostriedkov je veľmi široká: od jednoduchého ukazovania na predmety (alebo ich obrázky) až po syntetizovanú reč, generovanú modernou technikou.

Úspešné používanie augmentatívnej a alternatívnej komunikácie (AAK) má v zahraničí (predovšetkým v USA, Kanade a vo Švédsku) veľmi bohatú tradíciu. Detailne vypracované programy a špeciálne upravené počítače sú pre mnohých nenahraditeľnou súčasťou ich každodenného života.

Keďže v našich podmienkach sú tieto prostriedky AAK zatiaľ nedostupné, je potrebné hľadať riešenie v existujúcich možnostiach. V prípadoch, kde je možné pre nehovoriacu osobu dať k dispozícii počítač (v optimálnom prípade prenosný osobný počítač), možno využiť aj už existujúce programy (napr. FONO – Slovná zásoba), ako náhradnú možnosť komunikácie. Tieto by mohli nahradiť “na kolene” vyrobené tzv. komunikačné tabule alebo knihy, ktoré už dnes niekoľko anartrických detí s DMO používa v komunikácii v rodine. U pacientov so stratou reči následkom mozgového poškodenia by mohli tieto, alebo neskôr už špeciálne upravené programy prelomiť bariéru komunikačnej izolácie. Medzi potenciálnych používateľov AAK prostriedkov by patrili najmä deti postihnuté DMO (s ťažkou dyzartriou alebo anartriou), deti s mentálnym postihom, dospelí pacienti, ktorí stratili schopnosť verbálne komunikovať po rôznych neurologických ochoreniach.

Pre domácu logopedickú verejnosť je táto oblasť náhradnej komunikácie zatiaľ pomerne málo známa a preto bude potrebné okrem používateľov osloviť v prvom rade aj ich.